Om oss

Bygg Med Oss AS er
Bygg med oss
Vår kompetanse

Hos Bygg med oss er vi 5 ansatte med bred erfaring fra bygningsbransjen. Erfaringen spenner over administrasjon, salg, prosjektledelse og arkitektur. Vi satser på fleksibilitet ved å leie inn fagarbeidere – per i dag ca. 15 personer – til byggeprosjektene. Først i 2013 tok vi på oss ansvaret for gjennomføringen av hele byggeprosjekter og var i gang med 10 prosjekter allerede høsten 2013.

 

De første prosjektene våre besto av små tilbygg, garasjer, nye fritidsboliger, eneboliger og en tremannsbolig. I tillegg har vi prosjektert et leilighetsbygg på 17 leiligheter på Aurskog, men er ikke selv utførende, rent bygningsmessig, på dette bygget. Bygg Med Oss er sentralt godkjent innenfor arkitektur, prosjektering, søknader, våtrom, utførende og som kontrollinstans av utførte arbeider.

Bygg med oss
Dette tilbyr vi

Som navnet vårt sier ønsker vi å bygge sammen med deg, enten det gjelder bolig, fritidshus eller forretningsbygg. Slik utbygging er en prosess, der vi møtes, diskuterer dine ønsker og muligheter, skisser/tegner og kommer fram til et prosjekt vi kan gjennomføre. Hele tiden er det forholdet mellom dine ønsker og vår kunnskap som avgjør hvilken vei prosjektet tar. Du har dine ønsker og behov, vi har kunnskapen om hva som er mulig – og ikke minst om  hva som er tillatt, holdbart, praktisk og estetisk.

Vi står ansvarlig for alt fra tegninger, søknader, ansvar for den totale entreprisen og fram til nøkkelferdig bygning, alt i tett samarbeid med deg. Det er du som er vår kunde, og det er vi pent nødt til å ta hensyn til. I snitt tar det ca. 6 måneder til din bolig står ferdig til overtagelse.

Bygg med oss
Våre fagområder

Bygg med oss – BMO – har flere områder vi er engasjert i. Felles for dem alle, er at de er deler av det å prosjektere, planlegge og bygge bygg som kundene våre vil ha.
BMO er forhandler for Legalett grunnmursystem, utviklet og produsert i Sverige. Grunnmursystemet kobles enkelt til et system for gulvvarme i boliger basert på luft.
Vi regulerer også områder for utbygging. For tiden er vi involvert på Sagtomta på Hemnes og i porsjektering av en kolonihage på Bjørkelangen.
Vi er også engasjert i utbygging av ferdig regulerte områder – et godt eksempel på slike engasjementer er Setten Hyttepark.

Bygg med oss
Her bygger vi – for det meste

Vi har lokal tilknytning i Nedre Romerike, med hovedkontor på Bjørkelangen, kommunesenteret i Aurskog-Høland. Visste du forresten at Aurskog-Høland er den største kommunen i Akershus, målt i areal? Det betyr at det er plass nok å ta av, og mange bortgjemte perler som kan bli innbydende hytte- og byggefelt. Det gjelder bare å ha lokalkunnskap og -kjennskap, samt den nødvendige respekten for både folk, holdninger og politiske ambisjoner i arbeidet med å utvikle bolig-, nærings- og hytteprosjekter i det vi kan kalle distriktet Nedre Romerike.

Vi har kontor på Bjørkelangen

Bygg med oss AS

Serviceveien 10

1940 Bjørkelangen

Tel: 900 900 46